O ACFE

BraPanMinijpg

Asociácia certifikovaných vyšetrovateľov podvodov, ktorá je materskou organizáciou slovenskej pobočky, bola založená v roku 1988 so sídlom v Austine v americkom štáte Texas. ACFE je najväčšou svetovou organizáciou zaoberajúcou sa bojom proti podvodom a zároveň popredným poskytovateľom školení a vzdelávania v danej oblasti. Spoločne s viac ako 75 000 členmi ACFE znižuje výskyt firemných podvodov v celosvetovom meradle a upevňuje dôveru verejnosti v integritu a objektivitu v rámti tejto profesie. Každý člen ACFE s označením Certified Fraud Examiner (CFE; „Certifikovaný vyšetrovateľ podvodov“) získal toto osvedčenie po úspešnom absolvovaní náročného kvalifikačného procesu.

Certifikovaní vyšetrovatelia podvodov (CFEs) pochádzajú z rôznych profesií, okrem iného najmä z radov audítorov, účtovníkov, odborníkov na financie, vyšetrovateľov podvodov, špecialistov na bezpečnosť a prevenciu škôd, advokátov, pedagógov a kriminalistov. CFEs získavajú dôkazy, zaznamenávajú výpovede, vypracúvajú správy a pomáhajú pri vyšetrovaní rôznych foriem podvodov. CFEs pracujú v mnohých významných korporáciách, štátnych orgánoch, poradenských spoločnostiach a organizáciách poskytujúcich vyšetrovacie služby.

Pod záštitou ACFE existuje vo svete viac ako 170 miestnych pobočiek. CFEs vo viac ako 100 krajinách na šiestich kontinentoch vyšetrili viac ako 1,000,000 prípadov podozrenia zo spáchania podvodu z občianskeho ako aj trestného hľadiska.